Ko spremenite svoja prepričanja, spremenite svoje telo

V današnjem zapisu delimo z vami razlago o tem, kako deluje vizualizacija. Kaj se dogaja v telesu in kako je mogoče, da lahko z mislimi vplivamo ter spreminjamo svoje telo. Če se želite še bolj poglobiti v to tematiko in razumeti njene temelje, vam v branje priporočamo knjigo Biologija prepričanj. Napisal jo je nekdanji profesor in priznani znanstvenik Bruce H. Lipton, v njej pa skozi znanstvene raziskave na področju celične biologije in kvantne fizike na zelo preprost način približa to sicer težje razumljivo temo – kako celice prejemajo in procesirajo informacije iz okolja. V omenjeni knjigi razbije mit, da našo biologijo določa DNK in dokaže, da to vlogo opravljajo signali iz celičnega okolja. Vključno z energetskimi signali, ki jih oddajajo pozitivne in negativne misli.

 

Celice sprejemajo fizične in nefizične informacije iz okolja ter se glede na njih tudi obnašajo

Celice informacije sprejemajo preko receptorjev ali sprejemnikov v celični membrani, ki se odzivajo in zaznavajo fizične ter nefizične signale iz okolja. Preživetje celice je odvisno od sposobnosti prilagoditve vedno spreminjajočemu se okolju. V človeškem telesu obstaja specializirana skupina celic, ki se zaveda okolja in sproži primeren odziv na to okolje, imenujemo jih živčni sistem.

Znanstveniki, ki se ukvarjajo z raziskovanjem matičnih celic, so ugotovili, da je v primeru »bolne« celice oziroma, če celica ne deluje optimalno, vzroke za to poiskati v njenem okolju.

Leta 2013 so s poskusi dokazali, da živčne celice, ki so izven fizičnih pregrad, vplivajo na delovanje celic v zaprtih komorah. Med raziskavo so fizično ločili celice in med njih namestili pregrado. Z onemogočanjem fizičnega stika so nato preverjali, kako bodo celice med seboj komunicirale ter si pošiljale signale. Ugotovili so, da če pregrado obkrožajo zdrave živčne celice, zaprte živčne celice izvajajo normalen proces kalcijevih signalov; če pa fizično pregrado obkrožijo rakaste ali umirajoče celice, zaprte živčne celice kalcijeve signale v celoti obdelajo na drugačen način. Ker prepreka preprečuje fizične signale, ki bi vplivali na vedenje celic, morajo živčne celice preko pregrade ena z drugo komunicirati z uporabo mehanizma nefizične oziroma energijske signalizacije.

 

Preživetje organizma je povezano s hitrostjo in učinkovitostjo prenosa signalov

Energijski signali so dokazano stokrat učinkovitejši in hitrejši od fizičnega kemičnega signaliziranja. Vsi organizmi, vključno s človeškim, komunicirajo in svoje okolje zaznavajo z ocenjevanjem energijskih polj. Ljudje smo postali tako odvisni od govorjene in pisane besede, da smo zanemarili svoj komunikacijski sistem za zaznavanje energije.

Tisoče let, preden so zahodni znanstveniki odkrili zakone kvantne fizike, so Azijci energijo častili kot glavni dejavnik, ki prispeva k zdravju in dobremu počutju. Pred že približno osemdesetimi leti so fiziki uradno sprejeli kvantno mehaniko in priznali, da svet v bistvu sestoji iz energije – posledica tega je razvoj tv sprejemnikov, računalnikov, mobilnih telefonov, magnetna resonanca, CT slikanje.

 

Moč zavestnega in podzavestnega uma

Človeško telo je zgrajeno iz številnih delov, ki so med seboj povezani in delujejo kot celota. Za usklajeno delovanje telesa je potrebna izjemna organiziranost in pravilno delovanje vsakega najmanjšega dela. To je naloga možganov – usklajevanje in nadzor nad dogajanjem v telesu. Možgani nadzirajo delovanje celic v telesu. Vsaka celica v skupnosti se mora ukloniti nadzoru informiranih odločitev svoje avtoritete zavedanja, možganov.

Razvojno najstarejši del možganov imenujemo limbični sistem. Lahko bi mu rekli tudi čustveni možgani, saj v njem potekajo čustvene reakcije, spomin, učenje, motivacija. So ključnega pomena za preživetje, saj uravnavajo osnovne potrebe po hrani, pijači, spolnem nagonu, obrambne reakcije telesa. 

Kako to poteka? Evolucija limbičnega sistema je zagotovila edinstveni mehanizem, ki kemične komunikacijske signale preobrazi v občutke. Te lahko doživljajo vse celice v skupnosti. Naš zavestni um te signale doživlja kot čustva in lahko čustva tudi ustvarja. Le-ta se izrazijo skozi nadzorovano sproščanje regulatornih signalov živčnega sistema. S pomočjo samozavedanja lahko um možgane uporablja za proizvajanje »molekul čustev« in tako prevzame nadzor nad sistemom. Pravilna uporaba zavesti lahko prinese zdravje bolnemu telesu, nepravilen nezaveden nadzor čustev pa z lahkoto povzroči bolezen zdravemu telesu.

Lahko se zgodi, da od rojstva poslušate o težavah z očmi v vaši družini. Pri vseh so se težave začele po tridesetem letu. Nezavedno ste že “sprogramirali” svoje možgane in svoje telo na to, da se vam bo to zgodilo. In ko se vam, to sprejmete kot nekaj normalnega, brez spraševanja zakaj in ali lahko to spremenite.

Vsak dan skozi našo glavo šine od 60.000 do 70.000 misli in 90 odstotkov teh misli je popolnoma enakih kot tiste, ki smo jih imeli dan poprej. Če so naše misli, odločitve, vedenje, izkušnje in čustvena stanja več let nespremenjeni, se sinaptične povezave med določenimi živčnimi celicami ohranjajo, okrepijo in na fizični ravni možgani postanejo bolj nagnjeni k ustvarjanju enake ravni uma. Kadar se učimo in razmišljamo o novih stvareh, se možgani odzivajo v drugačnih zaporedjih. Aktivirajo se številne nove povezave med živčnimi celicami, možgani delujejo drugače, spremeni se naš um.

Um (energija) in telo (snov) sta povezana. Misli – energija uma – neposredno vplivajo na to, kako fizični možgani nadzirajo fiziologija telesa. Energija misli lahko aktivira ali deaktivira beljakovine v celici.

To ne pomeni, da bo že samo pozitivno mišljenje vodilo do fizične ozdravitve. Za naše zdravje in dobro počutje je pomembno, da energijsko svojega uma pomaknemo v pozitivnejše, življenjsko spodbudne misli in navade, in da izločimo vedno prisotne, energijsko izčrpavajoče negativne misli in navade. Če so hrepenenja zavestnega uma v nasprotju s programi podzavestnega, bo zmagal močnejši podzavestni um.

Dejanja podzavestnega uma so refleksna po naravi in jim ne vlada razum ali mišljenje. Fizično je ta um povezan z dejavnostmi vseh možganskih struktur. Ljudje in nekateri drugi sesalci smo razvili specializiran del možganov, povezan z mišljenjem, načrtovanjem in sprejemanjem odločitev, ki se imenuje prefrontalni korteks, kjer je shranjen samozavedni um.

Najtežji del spreminjanja je sprejemanje drugačnih odločitev od tistih, ki smo jih sprejeli včeraj. Nelagodje, ki ga občutimo, predstavlja razkroj starih vzorcev razmišljanja, prepričanj in zaznav, v možganih se dogajajo biološke spremembe na celični ravni. 

 

Vi imate moč odločanja

Samozavedni um ima izjemno moč, saj je obdarjen s sposobnostjo samorefleksije. Opazuje lahko katerokoli programirano vedenje, v katerem sodeluje, ga oceni in se zavestno odloči za spremembo programa. Ljudje lahko izberemo svoj odziv na večino signalov iz okolja oziroma se odločimo, ali se sploh želimo odzvati. Sposobnost zavestnega uma, da prevlada nad vnaprej programiranim vedenjem podzavestnega uma, je temelj svobodne volje.

Sposobnost človeških možganov je, da se naučijo zaznavanj ali prepričanj ljudi okrog nas. Ko enkrat sprejmemo zaznavanja ali prepričanja drugih kot resnico, njihova prepričanja postanejo trajno ožičena v naših lastnih možganih in postanejo naša resnica. Možgani ne sodijo, ali so prepričanja ustrezna ali napačna. Napačna prepričanja v našem podzavestnem umu niso »pod nadzorom« in nas iz navade potegnejo v neprimerno in omejujoče vedenje. 

Vaša prepričanja delujejo kot filtri na fotoaparatu, ki spreminjajo vaše videnje sveta. In vaša biologija se prilagaja tem prepričanjem. Ko zares spoznamo, da imajo naša prepričanja takšno moč, imamo ključ do svobode. Ne moremo zlahka spreminjati kode svojih genetskih zapisov, lahko pa spremenimo svoj um, ki vpliva na naše gene. Sami lahko izberete filter, skozi katerega boste gledali na svet. Če boste izbrali svet, poln ljubezni, se bo vaše telo odzvalo z vedno boljšim zdravjem. Če pa si boste izbrali prepričanje, da živite v temnem svetu, polnem strahu, bo zdravje vašega telesa ogroženo, saj se boste fiziološko zaprli v zaščitniškem odzivu.

 

Presedlajte iz avtopilota na ročno upravljanje

Evolucija je prinesla novo raven zavedanja, ki se imenuje »zavest o sebi« ali zavestni um. Zgodnejši podzavestni um je naš avtopilot, zavestni um je naš sistem ročnega nadzora. Zavestni um lahko misli naprej in nazaj v času, podzavestni um vedno deluje v sedanjem trenutku. Npr. če sanjarite med hojo po cesti, je podzavestni um na preži, da vas ne povozi avto. Podzavest deluje tako, kot je bila programirana. Vedno. Torej, če sanjarite o zdravju z zavestnim umom in je bila vaša podzavest sprogramirana tako, da je po petinštiridesetem letu normalno, da imate določene zdravstvene težave, se zdravje ne bo zgodilo.

Zavestni um ima moč, da opazuje odzive. Ko se npr. vnaprej programirano vedenje odvija, lahko vstopi zavestni um, ustavi vedenje in ustvari nov odziv. Tako nam zavestni um ponuja svobodno voljo, kar pomeni, da nismo žrtve svojega programiranja. Moramo pa biti polno prisotni, da to izpeljemo, da ne bi vajeti prevzelo programiranje. To je moč volje.

 

Z vizualizacijo reprogramiramo vnaprej naučena vedenja

Z rednim vizualiziranjem postanete bolj prisotni s svojim telesom, z odzivi svojega telesa in začnete hitreje prepoznavati vzorce po katerih delujete vsak trenutek. Z vizualiziranjem ustvarite, da se vaš nezavedni um, ki je vedno v sedanjem trenutku, začne reprogramirati na način, da v telesu že občutite zdravje. Pogosteje, kot to počnete, hitreje se celice prilagodijo tem novim občutkom, se začnejo tako obnašati in se med seboj posnemati. Uporabite inteligenco svojih celic. Vse se začne pri vašem zavestnem umu in pri moči volje, da boste to storili. Vaše telo zmore. Ste ga pripravljeni pri tem podpreti?

Program vizualiziranja Zdrave oči je ustvarjen z namenom, da se bo to zgodilo hitreje in lahkotneje. Začnite zdaj.