Raziskava o vplivu vizualiziranja na zdravje oči

Če tudi vas zanima, kako vizualiziranje, ki cilja na zdrave oči, deluje v praksi, vabljeni k branju naslednjih vrstic. Največ vprašanj, ki jih dobimo s strani uporabnikov, je povezanih prav s tem: ali vizualizacija za zdrave oči deluje, na katere težave z očmi deluje in kako dolgo je potrebno vizualizirati. Tudi nas je to zanimalo, zato smo izvedli validacijsko raziskavo in beležili rezultate.

Z ekipo smo preverili, kako naša ideja o vizualiziranju zdravih oči deluje v praksi. Kljub temu, da že obstajajo raziskave, ki dokazujejo, da lahko z mislimi spreminjamo celice, smo želeli konkreten test, usmerjen prav na specifičen del telesa. 

 

Vrsta težav z očmi ni pomembna

Za razvoj ideje in prilagoditev le-te sodobnemu načinu življenja, smo potrebovali večje število ljudi, ki bodo sledili istemu programu. Zdelo se je smiselno, da za začetek izberemo široko področje in to je zdravje oči. Ogromno ljudi ima z očmi težave. Te so zelo raznolike, vse od suhih oči, solzenja, astigmatizma, dioptrije do težav z očesnim pritiskom in še bi lahko naštevali.

Če je naše telo tako inteligenten sistem, ki se lahko celostno obnovi vedno, ne glede na starost, potem vrsta težav z očmi sploh ni pomembna! Da bi to dokazali, smo k sodelovanju povabili skupino ljudi z različnimi težavami z očmi, ki so bili pripravljeni za izboljšanje svojega stanja vsak dan 20 minut vizualizirati..

Za začetek smo oblikovali dvomesečni program, ki se mu je pridružilo 61 posameznikov. Zavedali pa smo se, da če želimo dokazati učinek vizualizacije, smo morali dokazati tudi, da ne-vizualiziranje ne deluje oz. deluje manj. Tako smo ljudi, ki so se priključili raziskavi, približno enakovredno glede na težave z očmi razdelili v dve skupini. Prva, eksperimentalna skupina, je vsak dan dva meseca 20 min vizualizirala svoje zdrave oči. Druga, kontrolna skupina, pa ni vizualizirala, temveč vsak dan le poslušala glasbeno podlago vizualizacije, ki jo je poslušala prva skupina.

 

Pomembna je vztrajnost

Udeležence smo dnevno motivirali, saj smo se zavedali, da je vztrajnost pri tovrstnih procesih izjemnega pomena. Večina ljudi, ki se je priključila programu, je imela težave z očmi več let, celo več deset let, zato je bilo iluzorno pričakovati, da se bo zgolj po enem ali dveh dnevih vse spremenilo. Žal niso vsi vztrajali do konca. Kljub temu je z nami ostalo kar 48 oseb in od teh jih je kar 92 % poročalo o pozitivni spremembi na področju zdravja oči.

Poročali so, da naša rešitev izboljšuje njihov problem z očmi. To je bil res izjemen rezultat! Presenetili pa so nas rezultati druge, kontrolne skupine. Kar 40 odstotkov udeležencev je namreč poročalo, da se je kljub zgolj sproščanju ob poslušanju glasbe, zdravje njihovih oči izboljšalo.

To je privedlo do zaključka, da lahko k boljšemu telesnemu počutju in zdravim očem pripomore tudi samo sproščanje, rezultat z vodeno in targetirano vizualizacijo pa je še bistveno boljši – kar 92 odstotkov boljši. 

 

Stranski učinki vizualiziranja so prijetni

Udeleženci obeh skupin so poročali, da se je izboljšalo njihovo psihofizično počutje. Da boljše spijo, so bolj umirjeni, se lažje spopadajo s stresom, imajo boljšo skoncentrirajo, njihovi medsebojni odnosi so se izboljšali. Nekateri, ki so se jim težave z očmi nenehno slabšale, so poročali, da se je to prenehalo in stanje se je umirilo. Nekateri so poročali celo o izboljšanju kakšne druge zdravstvene težave, ki na prvi pogled sploh ni povezana z očmi. To so res prijetni stranski učinki, ki si jih večinoma vsi želimo zase. 

 

Drug drugemu smo motivacija

Rezultati skupine, prekrasne spremembe, spodbudna sporočila in pričevanja udeležencev so nas navdušili. Program smo zato podaljšali še za dva meseca, kjer so vizualizirali vsi udeleženci, priključili so se tudi nekateri novi. 

 Našo ekipo so tako prav udeleženci programa še dodatno motivirali. Ugotovili smo, da je pot, po kateri gremo, prava, in da želimo program Zdrave oči še izboljšati: tako vsebinsko, kakor tudi tehnično. 

Zdaj je naš program dostopen tudi vam. Vabimo vas, da začnete. 

Naj vam bo v naši družbi zabavno in sproščujoče. Tukaj smo, da vas vzpodbujamo in  smo vaša podpora na poti do vašega boljšega počutja.